Cursus

Startdata:

  • Bij interesse
  • Stuur een e-mail naar:
  • info@dogtraininganyaperree.com

Detectie

Bij de opleiding van een hond tot een geurdetectie hond maken wij gebruik van klassieke en operante conditionering, waarbij we in de aanleer en beheerfase alleen gebruik maken van een positieve bekrachtiger. Met andere woorden, de geur wordt de voorspeller dat de beloning komt. Het wordt zo aangeleerd dat als hij goed reageert (dus de geur herkent en verwijst), dit hem de beloning oplevert. Belangrijk hierbij is dat de hond niet alleen voor het ruiken van de te detecteren lucht wordt beloont, maar ook nog eens de plaats opzoekt met de hoogste geurconcentratie.

Omschrijving

Ze kunnen zoeken naar één geur, maar vaker ook op meerdere geuren. U vraagt dus eigenlijk aan Uw hond om een ruimte of gebied te doorzoeken, om er zo achter te komen of die geur daar aanwezig is. Voorbeeld: een narcoticahond wordt ingezet om de bagage van een luchthaven te doorzoeken op aanwezigheid van drugs. Daarbij is het belangrijk dat U als team heel goed en gestructureerd kunt werken, zodat U na het doorzoeken van zo’n ruimte “vrij” kunt geven, dit betekent dat de ruimte “schoon” is en geen narcotica stoffen aanwezig zijn. U bent er dan vrij zeker van, dat er geen drugs (meer) in die ruimte aanwezig is.

Iedere stof waar een “luchtje” aan zit, kan Uw hond na een gedegen training waarnemen en melden.