Cursus

Startdata:

  • Ma. 18 maart 20:30, 1 plek vrij

Cursus voor de herdershond

Is Uw hond niet het gemiddelde type gezinshond? Hebben de voorouders een werkverleden en zit het daardoor in zijn genen verankert? Verloopt het contact soms wat lastig waardoor het zowel voor Uw hond als U zelf soms stress en frustratie geeft? Ervaart men soms problemen met bijtgedrag, spullen niet loslaten en/of bewaken? Is de opvoeding op sommige momenten een strijd? Dan is deze cursus geschikt voor jullie!

De cursus

Welk talent heeft Uw herder? Er zijn herders die graag in een gezin leven en daar hun voldoening uithalen en er zijn herders die vooral het talent hebben om, te jagen, te bewaken en drang hebben om te werken. Meestal vallen ze in de laatste groep. Het onderscheid tussen deze 2 typen bepaalt de opvoeding, het zijn honden waarbij de opvoeding bijzondere aandacht nodig heeft.
Ook andere werkhonden rassen met een (te)hoge drive mogen in deze cursus, die rassen zijn: Dobermann, Riesenschnauzer, Bouvier, Airedale Terriër, Rottweiler, Boxer, en alle kruisingen tussen deze rassen. In het algemeen wordt met deze rassen aan hondensport gedaan en vele Hollandse en Mechelse herders zijn zelfs diensthonden.

In deze cursus leert U:

  • Positieve trainingsmethode;
  • Begrenzen;
  • Voldoen aan zijn werkdrang, door zijn intrinsieke motivatie speuren/zoeken aan te leren;
  • Hoe U ongewenst gedrag ombuigt naar gewenst gedrag;
  • Juist belonen;
  • U leert zijn gedrag te lezen en zijn energie juist te sturen tussen plus-min-neutraal.
  • De juiste begeleider te worden voor je hond.

De cursus bestaat uit 10 lessen. Ook is er huiswerk, theoretische ondersteuning en bij extra vragen of aandachtspunten telefonische ondersteuning.